Diamanter

Polykrystallinske diamanter er diamantpulver som er bundet sammen under højt tryk og høje temperatur. Som regel er de bundet til wolframcarbamid under processen.

Rosenslib
Rosenslib
Runde
Runde
Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · http://frits.dk/diamanter.asp · 19-10-2019 05:16:14