Lovkrav - kemikalier & gift-regler, omvendt moms.

Kemikalie-regler

Der er fra Miljøministeriet lavet nogle regler vedrørende kemikalier i smykker. Specielt om nikkel, bly, cadmium og kviksølv.

Det er ikke tilladt at importere eller sælge smykker:

Miljøministeriet anbefaler følgende for at begrænse kontakten med eventuelle kemikalier:

Som virksomhed har man ansvaret for, at de produkter man sælger, overholder de nævnte regler.

Hos Frits Pedersen A/S er vi ansvarlige for at vores smykkedele overholder de gældende lovkrav. Udover de stikprøvekontroller som vi selv får foranlediget bliver der løbende foretaget stikprøvekontroller af Ædelmetalkontrollen. Derudover har vi en løbende dialog med vores producenter om kvaliteten af og indholdet i vores produkter.
Alle vores smykker og smykkedele overholder lovkravet om afgivelsen af nikkel, cadmium, bly og kviksølv. Forniklede og nikkelholdige produkter, som sælges må aldrig komme i direkte eller længere varende kontakt med huden.

Se evt. Miljøministeriets sider om Grønne tips om nikkel og Faktaark om nikkel

Giftregler og indberetning

Det er lovpligtigt at indberette anvendelse af giftige kemiske stoffer. Det kan gøres her via dette link til Miljøministeriet - Indberet giftige kemiske stoffer.

Omvendt momspligt - køber afregner momsen.

Salgsfaktura udstedt til kunder med gyldigt CVR nr. er fremover omhandlet af SKAT's regler for investeringsguld og guld med lødighed over 325/000. Investeringsguld er i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 20 fritaget for moms. Guld i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 4 er med "omvendt momspligt". Det vil sige, at køber selv afregner både salgs- og købsmomsen, på egen momsafregning.               

Læs endvidere SKAT's præsentation nedenunder.

Læs SKAT's præsentation om omvendt moms i guldbranchen.

Frits Pedersen A/S · Haraldshus, Vermundsgade 38B, st. th. · 2100 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2022 · http://frits.dk/lovkrav.asp · 25-06-2022 23:02:46