Brugt

BilledeBeskrivelse
623904

623904

Centrifugetørre

Heraeus

(Brugt)
Frits Pedersen A/S · Haraldshus, Vermundsgade 38B, st. th. · 2100 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2022 · http://frits.dk/varktoj.asp · 02-07-2022 03:11:30