Brugt

BilledeBeskrivelse
623904

623904

Centrifugetørre

Heraeus

(Brugt)
Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · http://frits.dk/varktoj.asp · 16-11-2019 00:19:01