Savudstyr

BilledeBeskrivelse
610221

610221

Fast Savstel

Dybde: 80 mm.
663272

663272

Bivoks

20 g

Mål: L 60, B 30, 12 mm
610410

610460

Vallorbe 5 Savklinge

Tykkelse: 0,40 mm.

Højde: 0,85 mm.

Tænder per cm. 14

Længde: 130 mm.

Frits Pedersen A/S · Haraldshus, Vermundsgade 38B, st. th. · 2100 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2022 · http://frits.dk/varktoj.asp · 02-07-2022 19:14:30