Frits Pedersen A/S
Om os | Kontakt os | Find os | FAQ | Login
Halvfabrikata Metal Ædelsten & Perler Diamanter Værktøj Udsalg Gode råd Nyheder Kundecenter
EnglishGermanPrint

Kemikalier

Salpetersyre

Salpetersyre i enkelte Tilfælde i koncentreret Tilstand, men oftere fortyndet med samme Rumfang Vand. Denne Syre (betegnet 1:1), som har Vægtfylden 1,25, opløser adskillige Metaller, således Sølv Kobber, Nikkel, Bly og Kviksølv men ikke Tin, som Syren ilter til uopløselig Tinsyre. Guld og Platin angribes ikke af Salpetersyre, men opløses af Kongevand, der er en Blanding af 1 Del Salpetersyre og 2 til 4 Dele Saltsyre.

Saltsyre

Saltsyre virker Opløsende, på flere Metaller, f.eks. Tin og Aluminium samt, hvad der i denne Forbindelse har særlig Interesse, Zink, hvorfor denne Syre ofte bruges til al fjerne Zinken fra en Blanding af udfældet, findelt, ædelt Metal og Zinkpulver.

Svovlsyre

Svovlsyre i koncentreret Tilstand opløser Sølv og mange uædle Metaller. Fortyndet Svovlsyre fjerner uædle Metalilter bl.a. Kobberoksyd - fra Overfladen af udglødet Metallegering og anvendes derfor som et vigtigt Bejdsemiddel.

Borsyre

Borsyre, som er i Form af hvide Krystalblade, kendes let på, at den ved at gnides mellem Fingrene giver en fedtet Fornemmelse på Huden. Denne Syre fordamper først ved meget høj Varmegrad og har deri Evne i Glødhede at uddrive mange andre Syrer af disses Salte. Genstande, der er overstrøgne med Borsyre, bevarer deres Overfladeglans selv ved Glødning eller Lodning.

Boraks

Boraks, Borsyrens Natriumsalt (borsurt Natron, Natriumborat) har i smeltet Tilstand en stærk, opløsende Virkning på de fleste uædle Metallers Iltforbindelser, hvorfor Boraks er et meget vigtigt Hjælpemiddel ved mange Slags Slaglodninger, idet det smeltede Salt holder Loddestedernes Metaloverflader rene og blanke.
Ved Smeltninger af ædelt, legeret Metal i Grafit- eller Sten- bruges Boraks i udstrakt Grad som beskyttende Dække af Metaloverfladen.

Soda

Soda eller natriumkarbonat er saltet efter kulsyres reaktion med natrium, og har den kemiske formel Na2CO3

Den almindelige soda forhandles som krystalsoda, et produkt, hvor sodaen fremtræder som klare krystaller. Desuden sælges soda ofte som kalcineret Soda. Kalcineret Soda er 3 gange stærkere end almindelig soda. Det dannes ved opvarmning af natron hvorved der fraspaltes vand og kuldioxid:

2 NaHCO3  Na2CO3 + H2O + CO2
Carbonationen CO32- er en middelstærk 
base med en dissociationskonstant på pK2=10.34.
Soda må ikke forveksles med kaustisk soda (
natriumhydroxid), som er en stærkt ætsende base.

Kilde:Wikipedia

Salpeter

Salpeter (salpetersurt Kali, Kaliumnitrat) bruges som Tilsætning ved Flussmeltning af urent Affald (f.eks. Filling).

Salmiak 

Salmiak (Klorammonium, Ammoniumklorid) er Fældningsmiddel for Platin i Opløsninger og benyttes også ved Lodningsarbejde.

Cyankalium

Cyankalium (Kaliumcyanid), der bl.a. kommer i Anvendelse ved Forsølvning og Forgyldning, er en af de farligste Gifte - dødelig Dosis er 0,05 g - som man ikke alene må undgå at faa i Munden eller i Blodet, men som man heller ikke uden Fare kan lugte til: Dampene er nemlig den farlige Cyanbrinte (Blåsyre), som Cyankaliet giver fra sig, så snart en anden Syre kommer i Berøring dermed, og man kan vanskeligt undgå, at en sådan Syre optræder idet den atmosfæriske Luft indeholder Kulsyre, og den Luft, vi udaander, er endnu mere kulsyrerig Hvis man lader Udåndingsluft slippe ned i et Glas med Cyankaliumstænger, vil der straks udstrømme en Blåsyreos fra Glasset, og indånder man blot en ganske ringe Del deraf, kan man faa et yderst heftigt Ildebefindende (Besvimelse er en mild Følge), og der skal slet ikke så meget til, førend der er Livsfare til Stede. Altså: ingen Nysgerrighed med Hensyn til Blåsyrens Lugt, og god Ventilation af Rummet, hvori der arbejdes.

Kogsalt

Kogsalt (Natriumklorid) har forskellige Anvendelser, f.eks. som Fældningsmiddel for Sølv og som Tilsætning til visse Flussmeltninger.

Pimpstenspulver, Trippelse, Wienerkalk

Pimpstenspulver, Trippelse, Wienerkalk, samt naturlig og kunstig Blodsten (Pariserrødt) er Slibe- og Poleremidler.

Copyright © 1996-2022 Frits Pedersen A/S · Forbehold og persondatapolitik · Handels- og betalingsbetingelser · Sitemap · Webmaster